Виконання Закону України "Про освіту" ст.30

1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВИСОЧАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 2 ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" у своїй діяльності керується Статутом закладу.( див.вкладення).

2. Заклад отримує ліцензію без проходження процедури ліцензування (Закон України "Про освіту" розділ ХІІ п.3 п.п.6 )

3.Сертифікати про акредитацію освітніх програм заклад не надає.

4. Структура закладу освіти: - початкова школа (І ступінь)- 1-4 класи; - основна школа (ІІ ступінь) - 5-9 класи; - старша школа (ІІІ ступінь) - 10-11 класи.

5. Кадровий склад закладу освіти (див. вкладення)

6. Ліцей працює за навчальними програмами , затвердженими Міністерством освіти і науки України.( див.вкладення)

7. За закладом освіти закріплена територія обслуговування селища Високий, Нова Березівка згідно з рішенням Виконавчого комітету Височанської селищної ради Харківського району Харківської області від 14 листопада 2023 р. № 251.

8. Проектна потужність закладу - 960 чол. Мережа закладу станом на 05.09.2023р - 479 чол.

9. Мова освітнього процесу - українська.

10. Вакантні посади: сестра медична з дієтичного харчування - 0,5 ставки, лаборант-0,25 ставки, кухар - 0,5 ставки, комірник - 0,5 ставки

11. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти відповідає ліцензійним умовам (Закон України "Про освіту" розділ ХІІ п.3 п.п.6)

12. Роботу за напрямками наукової чи мистецької діяльності школа не здійснює.

13. У закладі освіти немає гуртожитку.

14. Згідно Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 1564/32016, зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти здійснюється на безконкурсній основі і, як правило, відповідно до території обслуговування, закріпленої за школою.

Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця наказом директора школи.

Перелік необхідних документів для зарахування дітей до 1 класу:

1. Заява від батьків.

2. Медична довідка (Форма №086-1/о).

3. Копія свідоцтва про народження дитини.

4. Копія документу, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування

Перелік необхідних документів для зарахування до інших класів:

1. Заява від батьків.

2. Медична довідка (Форма №086-1/о).

3. Копія свідоцтва про народження дитини.

4. Особова справа.

5. Оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності)

17. Заклад обладнано пандусом, кнопкою виклику, тактильною табличкою зі шрифтом Брайля.

18. Заклад надає освітні послуги безкоштовно.

19. Додаткові освітні послуги заклад освіти не надає.

20. Інформація про публічні кошти на головній сторінці у розділі "Публічні кошти"

Кiлькiсть переглядiв: 1198